نشست‌‌ها

انجمن خیرین میراث !!

صنعت گردشگری نیازمند حمایت از کارآفرینان و ارتقا سواد گردشگری در جامعه است. مشارکت مردم برای مرمت، حفظ و احیای ابنیه تاریخی بیش از آنکه نیازمند جمع آوری پول آنها باشد، نیازمند نشان دادن ظرفیت‌های گردشگری در کارآفرینی، درآمدزایی، گفتمان فرهنگی و رونق اقتصادی است. منکر ارزشمند بودن نیکوکاری نیستیم ولی صنعتی که برای زنده …

صنعت گردشگری؛ حضور دغدغه مندانه یا متعهدانه و کارشناسانه؟

دوشنبه، ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ به دعوت از معاونت گردشگری برای شرکت در یک جلسه عازم تهران بودم؛ عنوان جلسه را گردشگری تعالی اعلام کردند. به رسم همیشه فیش‌های مرتبط با گردشگری تعالی را تجمیع کردم، لب تاپم را برداشتم و عازم تهران شدم.

آیا هر نوع بهره برداری از طبیعت مجاز است؟ نگاه اسلام چیست؟

رویکرد اسلام نسبت به‌محیط زیست را می‌توان در ذیل صدها عنوان مقاله، پایان نامه و کتاب یافت. بیان دو نکته‌ی اساسی را شاید بتوان شالوده‌ی تمام این موارد دانست و افق آموزه‌های اسلامی نسبت به محیط زیست را تبیین کرد.

تشکیل میز گردشگری دینی در وزارت گردشگری

میز گردشگری دینی ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۰: کشور عزیزمان ایران ظرفیت‌های بسیاری در موضوع اقلیت‌های دینی دارد. سال ۱۴۰۰ و پیرو کارگاه آموزشی که در سال‌های قبل آن با موضوع بازشناخت گردشگری دینی در ایران داشتم (لینک) بیشتر پیگیر راه اندازی یک کمیته‌ی متخصص با محوریت عنوان گردشگری دینی در سطح ملی بودم.