یادداشت‌ها

ضرورت ارائه لیست مورد تایید فعالین گردشگری

یکی از مشکلات فعالان و ذینفعان صنعت گردشگری در تمام بخش‌ها ناشی از عدم قانونگذاری مناسب و پویاست؛ نبود قوانین واحد و پیش‌برنده نه تنها کار را برای کارآفرینان و فعالین در صنعت گردشگری دشوار می‌کند بلکه در برخی موارد باعث مانع و چالش آفرینی می‌شود. از سوی دیگر، سیاست گذاری کلان در کشور نیازمند …

روش‌شناسی مطالعات دینی گردشگری؛ با تکیه بر شناخت ماهیت، ابعاد و اقسام گردشگری (گردشگری ورودی غیر زیارتی)

چاپ مقاله: خرداد ۱۴۰۲ سال ۱۳۹۷ در مقاله‌ای به مساله موضوع شناسی فقه گردشگری پرداختم و اینکه اگر قرار است فقه به مساله گردشگری ورود کند، موضوع شناسی گردشگری چگونه است؟ (لینک) در آنجا گفتم بجای تمرکز بر موضوع نجاست کفار و قاعده نفی سبیل، می توان بر محور تالیف قلوب با گردشگران خارجی تعامل …

تبلیغ توریسم!؟

در این نوشتار نگاهی به این مساله می‌اندازم که فرصت گردشگری ورودی غیر زیارتی در ایران را می‌توانیم به عنوان بستری برای تبلیغ دین بدانیم یا چشم ها را باید شست، طور دیگر باید دید. 

صنعت گردشگری؛ حضور دغدغه مندانه یا متعهدانه و کارشناسانه؟

دوشنبه، ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ به دعوت از معاونت گردشگری برای شرکت در یک جلسه عازم تهران بودم؛ عنوان جلسه را گردشگری تعالی اعلام کردند. به رسم همیشه فیش‌های مرتبط با گردشگری تعالی را تجمیع کردم، لب تاپم را برداشتم و عازم تهران شدم.

آیا هر نوع بهره برداری از طبیعت مجاز است؟ نگاه اسلام چیست؟

رویکرد اسلام نسبت به‌محیط زیست را می‌توان در ذیل صدها عنوان مقاله، پایان نامه و کتاب یافت. بیان دو نکته‌ی اساسی را شاید بتوان شالوده‌ی تمام این موارد دانست و افق آموزه‌های اسلامی نسبت به محیط زیست را تبیین کرد.

تشکیل میز گردشگری دینی در وزارت گردشگری

میز گردشگری دینی ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۰: کشور عزیزمان ایران ظرفیت‌های بسیاری در موضوع اقلیت‌های دینی دارد. سال ۱۴۰۰ و پیرو کارگاه آموزشی که در سال‌های قبل آن با موضوع بازشناخت گردشگری دینی در ایران داشتم (لینک) بیشتر پیگیر راه اندازی یک کمیته‌ی متخصص با محوریت عنوان گردشگری دینی در سطح ملی بودم.